K Hodonínu pěkný chodník

K Hodonínu pěkný chodník přes širé polečko.
Co sem sa já už napuakau pro tebja cérečko!
Co sem sa napuakau pro tú lásku k tebje,
dyž za tebú večer dojdu nepustíš mňa k sebje.

Ráda bych ťa, muj šohajku, ráda k nám pustiua,
ale moja stará mamka nechcú ťa za syna.
Hubujú velice, že nemáš měřice,
nevšímaj si, můj šohajku, bohatej děvčice.

Jak lísteček javorový vjadne a opadá,
aj tá naša věrná láska, ej, už nám zapadá.
K Hodonínu chodník tráva převyšuje,
už nás naša stará mamka, ej, už nás lutuje.