Začú sem novinu, co ludé povídajú, :/
/: že mú miú frajírečku starodávnú
vydávajú. :/

Aj, Bože, novina přesmutná, přenešťastná, :/
/: moja miuá, miluju ťa, druhý ťa má,
lutuju ťa. :/