V širém poli studénečka

V širém poli studénečka kamenná, :/
/: a v ní voda, voděnka,
a v ní voda studená. :/

Išuo dívča, išuo v sukni červenej. :/
/: Podaj ty mně, šohajku,
podaj vody studenej. :/

Dyž's mně podau ze studénky voděnku, :/
/: dojdi večer, šohajku,
dám ti suadkú huběnku. :/