Dyž si já zazpívám

Dyž si já zazpívám v mikuleckém poli,
nejedného synka huavěnka zabolí.
/: Ej, huavěnka, aj srdénko,
dojdu, miuá, večer pod tvoje okénko. :/

Došeu pod okénko a na mňa zavouau,
už sem ťa já, miuá, už sem ťa zanechau.
/: Ej, zanechau, nevím kemu,
nesmím, miuá chodit do vašeho domu. :/