Šak mňa máš, mamičko

/: Šak mňa máš, mamičko,
šak mňa máš jedinú, :/
/: a přeca mňa dáváš
a přeca mňa dáváš
na druhú dědinu. :/

/: Na druhú dědinu,
kde sú cuzí ludé, :/
/: ťažko mně, mamičko,
ťažko mně, mamičko,
ťažko mně tam bude. :/