A já mám koníčka vraného

A já mám koníčka vraného
na štyry noženky kutého.
On mňa pěkně nosí po studenej rosi
a já si sednu si na něho.

Enom mňa koníčku pěkně nes
přes hory, přes doly přes ten les.
Dám ti podkověnky na štyry noženky
ešče dnes, ešče dnes, ešče dnes.