Ani sem si nemysleua

Ani sem si nemysleua,
že su taká krásná,
malovaná, vyšívaná,
jak tá strela jasná.

Všecí ludé sa mňa ptajú,
kde sem krásu vzaua,
u studánky svoje líčka
sem si umývaua.