Smutný večer bez měsíčka

Smutný večer bez měsíčka,
ostáua sem bez synečka.
/: Sama smutná doma sedím,
z okénečka k lesu hledím,
šohájek je odvedený. :/

Vyšua hvězda nad lesíčkem,
túží srdce za synečkem.
/: Túží, vouá, vrať sa zpátky,
dojdi do našej zahrádky,
kde rozkvétajú fijauky. :/

Za tým lesem, za horama,
můj syneček s dragůnama.
/: Leží v poli na kamení,
po hvězdičce, po jedinej,
posíuá mně pozdravení. :/