Už sa ten šohájek preč ubírá

Už sa ten šohájek preč ubírá,
nikdo za ním dverí nezavírá,
nikdo za ním dverí nezavírá.

Vyjdi ven, vyjdi ven, potěšení,
na to naše smutné rozlúčení,
na to naše smutné rozlúčení.

Vyšua ven, vyšua ven, zapuakaua,
z tej cesty dalekej rozmúvaua,
z tej cesty dalekej rozmúvaua.