Šlo děvčátko do hájíčka

Šlo děvčátko do hájíčka, do zeleného.
Potkalo tam malérečka černookého.

Malérečku malovaný, pěkně ťa prosím,
namaluj mně obrázeček, co v srdci nosím.