Anička, dušička, kde si bola,
že si si čižmičky zarosila?
Bola som v hájíčku, žala dom travičku,
duša moja, duša moja.

A já som po tri dni trávu kosil,
ani som si čižmy nezarosil.
A já som hrabala, teba som čakala,
duša moja, duša moja.