Hádali sa, čudovali

Hádali sa, čudovali,
do družstva sa přeca dali.
/: Hádajú sa ešče,
dělat sa jim nechce,
enom porůčali. :/

Hádali sa, čudovali,
esli koňom obrok dali.
/: Milá obrok vzala,
koňom nasypala,
aby neřehtali. :/

Přestali sa dohadovat,
spolem jeli pole orat.
/: Frajárečky milé,
vzaly vínko bílé,
budú jim nalévat. :/