Chodníček bělavý mezi vinohrady

Chodníček bělavý mezi vinohrady,
chodníček bělavý mezi vinohrady,
/: súnečko zapadá, rosenka už padá
a já sama tady. :/

Sama samotěnká tady u voděnky,
sama samotěnká tady u voděnky,
/: veseú si zpívám, travičku vyžínám,
doma pro kravěnky. :/