Proč maleno, proč nerodíš

Proč maleno, proč nerodíš? Snad sa teho sucha bójíš.
Proč maleno, proč nerodíš? Snad sa teho sucha bójíš.

Proč bych sa já sucha báua, šak sem dycky rodívaua.
Proč bych sa já sucha báua, šak sem dycky rodívaua.

Šak sem dycky rodívaua kyseuýma malenama.
Šak sem dycky rodívaua kyseuýma malenama.