Já su synek z chaúpečky

Já su synek z chaúpečky, chudej matky syn,
proto nemám frajárečky, to já dobře vím,
proto nemám frajárečky, to já dobře vím.

Protože můj starý otec nebyu sedlákem,
nenašeu sem frajárečky, stau sa vojákem,
nenašeu sem frajárečky, stau sa vojákem.

Zalúbil sem si já dívča, dívča zemanské,
proto mosím já včil nosit šaty vojanské,
proto mosím já včil nosit šaty vojanské.