Máte mňa, mamičko,
máte mňa jedinú,
ešče mňa dáváte,
ešče mňa dáváte
na druhú dědinu.

Na druhú dědinu,
kde sú cuzí ludé,
ťažko mně, mamičko,
ťažko mně, mamičko,
ťažko mně tam bude.