Ťažko ste, mamičko, synka odchovaua,
/: šak ste vy věděua, šak ste vy věděua,
že je vojna zuá. :/

Šijte mně, mamičko, košulku tenkú,
/: a já si ju veznu, až pojedu k Vídňu
na execírku. :/