Čí to husičky na tej vodě

Čí to husičky na tej vodě,
oni si choďá po suobodě.
Co sa dívča nanaháňá
od večera až do rána.

Vezni, synečku, vem flintičku,
zabij husérka, či husičku.
Oni budú poletovat,
ty jich budeš postrelovat.

Kúpil on žitka za tri groše,
posypal husičkám po troše.
Až sa husy nazobaly,
na voděnku posedaly.