Ked by černé očenka

Ked by černé očenka a červené líčenka
v krámkoch prodávali,
v krámkoch prodávali,
byli by jich děvčátkom,
byli by jich děvčátkom chuapci kupovali,
chuapci kupovali.

Ale černé očenka a červené líčenka
v krámkoch neprodajú,
v krámkoch neprodajú,
protože jich kramári,
protože jich kramári sami rádi majú,
sami rádi majú.