Kázali mně, nechoď za ves

Kázali mně, nechoď za ves,
keď sa večer stmívá, :/
/: chytne ťa tam, cérečko má,
klekanica divá. :/

Išua já sem, čekaua sem,
že tam na mňa skočí, :/
/: a on mňa tam švarný šohaj
chyteu do náručí. :/

Tenkrát byua, mamko moja,
vaša rada marná, :/
/: takovejto klekanice
nelekne se žádná. :/