A já mám Marínu,
červenú jak malinu
a ked já k ní večer dojdem,
prikryje mňa perinú.

A ona mňa perinú
a já ju zas halenú,
aby ludé neríkali,
že já chodím za inú.

Juru sme už vydali,
ešče máme Marínu,
ja, ked sme jí krávu dali,
dáme jí aj perinu.