Počúvajte, radní páni

Počúvajte, radní páni máuo,
/: co sa u nás tejto noci stauo. :/

Zabiu mlynár zemana pre vodu,
/: jaj, že si on dovoliu suobodu. :/

Napiu sa on červeného vína,
/: vzau su sochor, šeu okouo mlýna. :/

Vzau si sochor, mlynárskú sekeru,
/: zeťau mlynár zemanovi huavu. :/

Dajte vy ně, můj tatíčku radu,
/: co mám děuat s zemanovú huavú. :/

Běž, ty synku, běž ty do Prešpurka,
/: verbujú tam, daj sa za vojáka. :/