Od Trenčína dúle k městu

/: Od Trenčína dúle k městu
sú tam pěkné chodníčky. :/
/: Ked sem išeu od mej miuej
svítily mně hvězdičky. :/

/: Ked sem išeu od svej miuej
byu měsíček vysoko, :/
/: miuá za mnú pozéraua,
estli už su daleko. :/

/: Ked sem už byu na pul cesty
ešče za mnú vouaua: :/
/: "Vrať sa, šohaj, duša moja,
prenocuj tu do rána." :/

/: Já sem sa jí vyhovárau,
že su tu aj s koníčkem, :/
/: ona sobě utíraua
modré očka šátečkem. :/