Když sem šel z Hradišťa

Když sem šel z Hradišťa z požehnání,
potkal sem děvčátko znenadání.
/: Potkala mě, neznala mě,
červené jabůčko dávala mě. :/

Že sem byl šohájek nerozumný,
vzal sem si jabůčko z ručky její.
/: Jak sem jedl, tak sem bledl,
už ťa dom, děvčátko, nepovedu. :/

Neber si, šohajku, co kdo dává,
z takových jabůček bolí hlava.
/: Hlava bolí, srdce svírá,
všecko, cos míval rád konec mívá. :/