Janíčku, co robíš

Janíčku, co robíš,
že ty k nám nechodíš?
/: Moja mamka povedala,
že ty mňa nelúbíš. :/

Ked bych ťa nelúbiu,
tak bych k vám nechodiu,
/: svoje štyry vrané koně
huadem bych nemoriu. :/