Kolem Jarošova teče voda dvoja,
/: skoro-li sa rozejdem, frajírečko moja. :/

Spíše sa rozejdú drobné rybky s vodú,
/: nežli my sa rozejdem s galánečkú mojú. :/

Spíše sa rozejde měsíček s hvězdičkú,
/: nežli my sa rozejdem, švarný šohajíčku. :/