Šecí ludé povídajú

/: Šecí ludé povídajú, že já lúbím mlynářku. :/
A já ju nelúbím, já ju len rád vidím,
/: protože má za úškem vrnžauku. :/

/: Šecí ludé povídajú, že sa já neožením. :/
Mám já frajírečku, voňavú růžičku,
/: daua mně už zelený rozmarýn. :/