Za horama, za dolama

/: Za horama, za dolama :/
/: tancovaua Majdalenka s husárama. :/

/: Došli pro ňu otec máti, :/
/: Majdalenko, naša céro, poď dom spáti. :/

/: Já nepujdu domů spáti, :/
/: radši budu s husárama tancovati. :/

/: Tancovaua až do rána, :/
/: donésua si pacholátko od husára. :/