/: Ej, lásko, lásko,
ty nejsi stáuá, :/
/: jak tá voděnka
mezi brehama. :/

/: Voda uplyne,
láska pomine, :/
/: jak ten lísteček
na rozmarýně. :/