Pijme vínečko dobré je, dobré je.
A kdo že nám ho naleje, naleje.
/: Naleje nám ho svatý Jan, svatý Jan,
požehná nám ho Kristus Pán, Kristus Pán. :/

My sme vínečko píjali, píjali,
Pannu Mariu vzývali, vzývali.
/: Pannu Mariu nebeskú, nebeskú,
našu patronku moravskú, moravskú. :/