Ej, na horách, na dolách

/: Ej, na horách, na dolách
cosi sa tam bělá, :/
/: sú-li to tam husy
lebo sněhy ležá. :/

/: Ej, ked by byly husy,
už by odletěly, :/
/: ked by byly sněhy,
už by roztajaly. :/

/: Ej, bělá sa tam bělá,
postélka dubová, :/
/: na ní leží šohaj,
huava porúbaná. :/