/: Jako's ty Janošku, :/
/: pres ty hory prešeu. :/

/: Snad ťa ten suavíček :/
/: pod krídeukem néseu. :/

/: Nebyu to suavíček, :/
/: byua laštověnka. :/

/: Ona mňa donésua :/
/: miuej pod okénka. :/