Ked rozkviteu vinohrad

Ked rozkviteu vinohrad,
tebja sem si zlúbiu,
/: aj sem ti ke svatbě,
aj sem ti ke svatbě
vínko z něho slúbiu,
vínko z něho slúbiu. :/

Zradiuas mňa, má miuá,
co včil se mnú bude?
/: Už mně presmutnému,
už mně presmutnému
enom vínko zbude,
enom vínko zbude. :/

Žauosť svú v něm utopím,
aj tvoju nevěru,
/: za druhú si zajdu,
za druhú si zajdu
v sobotu k večeru,
v sobotu k večeru. :/