Prevez, prevez, prevozníčku

Prevez, prevez, prevozníčku,
mám za vodú galánečku,
/: mám za vodú za širokú
a za horú za vysokú. :/

Nemám loďku ani vesua,
šecko mně to voda snésua,
/: také větr došeu zrána,
sebrau loďku aj s vesuama. :/