Chodiua Anička
po zeleném roli,
/: trhaua zelinku,
že ju huava bolí. :/

Došeu k ní myslivec,
prešvarný muádenec.
/: "Poď, Aničko, súžit,
nebudeš nic robit." :/

Súžiua rok a deň,
pítaua sužbičku,
/: by mohua navštívit
tatíčka, mamičku. :/