Piu sem včérá, piju dneskaj, zajtra budem.
Světa tady, moja miuá, neprebudem.
/: Žijem, pijem jak ten pták a ked nemám, nechám tak.
Šenkérovi na borg dukát prislubujem. :/

Šenkérečko, nalej vína do sklénečky.
Škoda mojej starodávnej frajírečky.
/: Zlúbiua si druhého, mňa necháua smutného.
Zapomínám při vínečku u sklénečky. :/