Žitka zeleňajú, květe réž.
Na vojnu verbujú a mňa též.
Aj škoda, preškoda šohajíčka švarného,
vzali ho na vojnu samého.

Hojže, dívča, hojže, pěkná si.
Choďá k vám za tebú junáci.
Choďá k vám za tebú aj ti švarní zemani,
hojže, dívča, hojže, poď s námi.