Nechoď k nám, šohajku

Nechoď k nám, šohajku,
ked já ti nekážu,
/: lebo ti chodníček
kamením zahážu. :/

Kamením zahážu
a trním zatrním,
/: nechoď k nám, šohajku,
já o ťa nestojím. :/

Dojdi k nám, šohajku,
až ti budu kázat,
/: budu ti chodníček
rozmarýnkem sázat. :/