Tá naša uavečka už sa pouámaua

Tá naša uavečka už na pouámaua,
/: co sem se synečkem, ej,
na ní sedávaua. :/

Byua to uavečka z dreva lipového,
/: byu ten můj syneček, ej,
srdca fauešného. :/

Ty naša uavečko, srostni sa mně ešče,
/: starodávný šohaj, ej,
navrať sa mně ešče. :/