Zdáuo sa mně, zdáuo

Zdáuo sa mně, zdáuo,
že sa od hor blýská
a to sa muj miuý
/: po holenkách liská. :/

Zdáuo sa mně, zdáuo,
že v poli horauo
a to sa mej miuej
/: líčko červeňauo. :/

Zdáuo sa mně, zdáuo,
že sa rozedněuo
a to sa mej miuej
/: líčko zabělauo. :/