Kdyby nebyuo bývauo tej dírečky v bečce

Kdyby nebyuo bývauo tej dírečky v bečce, v bečce, v bečce,
ej, byuo by pribyuo by, ej, vínečka více, v bečce, více. :/
/: Ale ta dírečka tej bečce škodí, škodí,
kerú to vínečko chodí, chodí, chodí. :/