Žauo dívča, žauo trávu

Žauo dívča, žauo trávu
nedaleko vinohradu,
ej, ej, to byua ona,
ej, to byua děvčica uprímná.

Ked nažaua, povázaua,
na šohajka zavouaua,
ej, ej, to byua ona,
ej, to byua děvčica uprímná.

"Šohaj, šohaj z druhej strany,
poď mně zdvihnút nošu trávy,"
ej, ej, to byua ona,
ej, to byua děvčica uprímná.

"Nech ti zdvíhá otec, máti,
nechceli mňa za ťa dáti,"
ej, ej, to byua ona,
ej, to byua děvčica uprímná.