Hnauo dívča krávy
/: z Uher do Moravy. :/

Dívča pobúdiuo,
/: krávy potratiuo. :/

Orle, miuý orle,
/: kde sú krávy moje? :/

Já sem ich neviděu,
/: vysoko sem letěu. :/