/: Už sa tá uavečka na poli zuámaua, :/
/: co sem se synečkem :/
na ní sedávaua.

/: Byua to uavečka z dreva lipového, :/
/: že byu muj syneček :/
srdca uprimného.

/: Byua to uavečka z dreva olšového, :/
/: že byu muj syneček :/
srdca fauešného.