Z bíuého koreňa roste strom

/: Z bíuého koreňa roste strom, :/
do fauešnej lásky, do fauešnej lásky
bije hrom, bije hrom.

/: Nebijte, hromové, do domu, :/
bijte do synečka, bijte do synečka,
do jeho podvodu.