U Dunaja šaty perú,
kde vojáci mašírujú.
/: Javorové seduo, vraný kůň,
dám sa za vojáčka, bože můj. :/

Poznaua miuá miuého,
zavouaua si na něho:
/: „Javorové seduo, vraný kůň,
dám sa za vojáčka, miuý můj.“ :/