Už sme sa nažali,
žitka navázali
na prušánském poli,
ej, až nás huava bolí.

Stodolenky plné
žitka červeného,
daj nám, bože, daj nám,
ej, požehnáňá svého.