U Dunaja, u Prešpurka

U Dunaja, u Prešpurka je kasárňa nová.
Je od spodu až do vrchu malovaná ceuá.
/: Pod ňú je chodníček slzama polétý,
ked vidím miuého s kverem posedati. :/

Ráda bych mu pověděua to uovíčko miué,
aby sa mně potěšiuo mé srdenko věrné.
/: To ináč nemože být, já vojákem mosím být,
tebja, moja miuá, já mosím opustit. :/