Zavoňaua rozmarýnka při okénku,
došeu za mnú švarný šohaj pro huběnku.
/: Rozmarýnko čaromocná, láskú su ceuá nemocná,
pověz ty mně, co mám děuat, ráda ho mám, ráda ho mám. :/

Za Moravú roste kvítek polajkový,
pomože on tvojej lásce, šohajkovi?
/: Zavážu ho do šátečka, budeš jeho frajírečka,
ostaneš mu v ceuém světě najmilejší, najmilejší. :/