V Zarazicách krajní dům

V Zarazicách krajní dům,
/: v Zarazicách krajní dům,
měu sem já tam frajírečku, bože můj,
bože můj. :/

Ked by mně ju chceli dát,
/: ked by mně ju chceli dát,
věděu bych ju, ach, můj bože,
milovat. :/

Ve dně bych ju šanovau,
/: ve dně bych ju šanovau,
ale v noci, ach, můj bože,
milovau. :/